Vi är återförsäljare för bland annat:

  • Linnex stick, 50mg.

    Ett liniment för ömma och stela muskler. Innehåller bland annat Salicylsyra som har antinflammatoriska egenskaper samt capsisin och menthol för effektiv muskeluppvärmning.

    4872085-dDnHL

  • Cefar strömapparater samt elektroder till Cefar.

    T ex Cefar basic stimulator. En strömapparat för hemmabruk. En kvalitativ apparat som är enkel att använda. Tre förinställda behandlingsprogram för smärtlindring och cirkulationsbehandling.

  • Samt mycket mer…